Bạn sở hữu thể dùng URL theo ngày và tên (Date and name based) hoặc là Tự chọn (Custom) bởi vì như thế là gần gũi nhất để tối ưu hóa cho các bộ máy kiếm tìm.

Kiếm tiền online còn tôi thì tôi dùng URL theo kiểu Tự chọn - kiểu này sẽ hiển thị URL với tên miền theo sau tên bài viết. Cấu trúc của kiểu chọn Tự chọn sẽ là thế này: /%postname%/  Thiết lập kiểu tên miền dành đầu tiên gần như các website đều được mở với 2 kiểu địa chỉ.
Theo ý kiến của SEO (Search Engine Optimization - tối ưu hóa cho bộ máy tậu kiếm) thì nên dùng 1 định dạng tên miền và nên trung thành mang nó. với bí quyết này thì bạn không bị Google chia PageRank cho 2 URL mà cùng chỉ đến 1 trang. Ứng dụng kiếm tiền online phương pháp khiến dễ nhất là đăng nhập vào account Google Webmaster Tools và thiết lập tên miền dành đầu tiên.
Lúc bạn đã chỉ định rõ tên miền ưu tiên, nó sẽ giúp xác định PageRank cho site của bạn xác thực hơn.

Thêm vào “301 Redirect”
Sau khi bạn đã xác lập xong tên miền ưu tiên, bạn phải bắt mọi người dùng tên miền này bằng 1 câu lệnh chuyển tiếp 301. Bạn thực hành bằng cách chỉnh sửa file .htacces trong thư mục gốc. Ứng dụng kiếm tiền online tôi muốn mọi người dùng URL của tôi theo dạng mang www. Kiếm tiền online tại nhà để làm điều này, tôi mở file .htaccess và thêm vào những cái code sau: RewriteEngine On
RewriteCond %HTTP_HOST !^(.*).tenmiencuaban.com$[NC]
RewriteRule ^(.*)$ tenmiencuaban.com/$1 [R=301,L]

Bạn phải thay tenmiencuaban.com bằng URL của bạn. những câu lện trên sẽ chuyển toàn bộ địa chỉ dạng phamen.com sang www.tenmiencuaban.com. lúc đã có tên miền dành đầu tiên theo 1 định dạng độc nhất vô nhị, bạn cũng cần phải vững chắc rằng các liên kết cũng ở cùng dạng đó. Kiếm tiền online nhanh nếu như bạn có 10 site kết liên đến bài viết của bạn ở dạng mang www và 10 site khác liên kết đến mà không mang www thì tức thị bạn đã trình cho Google thấy 20 kết liên này liên kết tới hai trang khác nhau chứ không hề một trang. Đoạn mã trong file .htaccess sẽ đảm bảo mọi thứ đi theo đúng ý của bạn, tức là chỉ đến định dạng tên miền ưu tiên mà bạn muốn.
Lưu ý: sự chuyển tiếp .htacces chỉ hoạt động trên Linux server với module Apache Mod- Rewrite được bật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top