Đu tư tài chính tin t đang là mt hình thc kinh doanh khá được ph biến trong quyn chn nh phân. Trước đây khi còn là mt nhà đu tư tài chính truyn thng thì hu như khong thi gian đu tư ca chúng ta thường rt hn hp và b hn chế rt nhiu, rt khó đ chúng ta làm giàu. Tuy nhiên, vi s phát trin trong giao dch đu tư quyn chn nh phân thì d dàng hơn, ta có th đu tư liên tc trong c 24 gi, không b gii hn thi gian. Chính vì thế đây là cơ hi đ chúng ta có th làm giàu, mi doanh nhân có th tn dng mi thi đim đ kinh doanh có li.

Thi gian hp lý đ giao dch quyn chn nh phân

S khác bit trong đu tư quyn chn nh phân và đu tư chng khoáđó là ta có th thc hin giao dch trong mt khong thi gian nhđnh nhưng vi quyn chn thì khác ta có th thc hin xuyên sut, liên tc t th hai đến th 6. Đây là điu khiến nhiu khách hàng, nhà đu tư thích thú mun tham gia làm giàu, tn dng thi  gian quý báu  ca mình làm  giàu. Nhiu người còn da vào nhng khong thi gian nàđó đ giao dch được thun li.  Vy thi gian nào là hp lý nhđ ta thc hin giao dch?
Đ đu tư vào mt quyn chn da trên mt mc tài sn cơ bn nàđó, như tin t, bn phi thích ng vi mi thi gian giao dch ca chng khoán thông qua nhng mc thi gian.  Quyn chn nh phân da trên c phiếu ch có sn khi thc tế ca c phiếu chng khoáđang m. Li thế ln cđng tin so vi các c phiếu là loi tin t được giao dch trên mi chng khoán. Bi các múi thi gian khác nhau, luôn có mt thi gian m chng khoán mà bn có th đu tư bng  ngoi t vào các  ngày trong tun t th 2 đến th 6. Điu này dđến s ph biến, tin rng nó không quan trng khi nhng nhà đu tư quyn chn nh phân, đu tư vào mt quyn chn da trêđng tin. Tht kém may mn, khi không có gì có th được thêm t s tht.
Đ hiu lý do ti sao ta cn phi nm khon thi gian thun li và làm thế nàđ xáđnh được nó thì hãy to cho chúng ta mt tm nhìn ti các sàn giao dch chng khoán vi 3 đi tượng tin t có sc mnh cao được nhiu ngườđu tư ca giao dch tin t: London, New York và Tokyo. Gi m ca ca 3 sàn giào dch chng khoán ln chng lên nhau  m s đim:
- London: 3:00 – 12:00 EST
- New York:  8:00 – 17:00 EST
- Tokyo: 19:00 - 4:00 EST
Nhng mc thi gian chng chéđc trưng cho mt môi trường đu tư kinh doanh làm giàu khác nhau đáng k so vi thi k không chng chéo: Có rt nhiu nhà đu tư trên th trường, sc mnh giao dch cao hơn và đy biếđng trên th trường. Là mt nhà đu tư quyn chn, bn cn phi ch đng tìm kiếm môi trường kinh doanh tt nht cho loi hình chiến lược quyn chn nh phân đu tư làm giàu ca mình, nm ly chìa khóa dđến thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top