Khi bắt đầu trong đầu tư quyền chọn nhị phân thường sẽ rất khó, nhưng khi bạn được hỗ trợ với những phần mềm OptionRobot thì không còn gì dễ dàng  hơn. Trong lúc này những việc bạn cần  phải làm là gì? Điều cần thiết nhất là bạn phải mở một tài khoản, ký quỹ, chọn “ Start Auto Trading” trên bảng điều khiển và để phần còn lại cho phần mềm tự chăm sóc.
Đối với những nhà đầu tư kinh doanh thì  có thể chọn cho mình các cặp tiền tệ mà robot sẽ giao dịch, thời gian sử dụng, số tiền đó sẽ được đầu tư trong mỗi thị trường cùng với những chỉ số sẽ tạo ra các tín hiệu dưới “cài đặt”. Do đó, tín hiệu được tạo ra tùy vào các chỉ số và thời gian sử dụng bởi các nhà đầu tư lựa chọn nên.
OptionRobot có thể cung cấp cho các nhà đầu tư  quyền chọn nhị phân những gì?
OptionRobot có 3 chế độ hệ thống giao dịch quyền chọn nhị phân sẽ cung cấp cho  các nhà đầu tư những lựa chọn mang lại lợi nhuận. Đó là Classic,Martingale và Fibonacci.
-       Đầu tiên là Classic , một chế độ hệ thống cổ điển luôn được giao dịch ở những mức tương tự.
-       Hệ thống Martingale, trong khi giao dịch, tăng số lượng sau khi thua lỗ sẽ đạt được một lợi nhuận và sau đó giảm trở lại với số lượng thị trường ban đầu.
-       Với mức hệ thống Fibanacci , cứ mỗi dãy của Fibonacci được tính riêng theo những cặp tiền tệ, nâng cao thường sau một lần giao dịch thua trong quyền chọn nhị phân, mất mát và thả sau khi chiến thắng ở một cuộc giao dịch.
OptionRobot cũng có 6 chỉ số có thể được điều chỉnh trong quyền chọn nhị phân là Trend, RSI, Williams, MACD, Stock, CCI. Nếu có nhiều chỉ số được lựa chọn thì những nhà đầu tư cần phải ở trong mối tương quan với những tín hiệu được tạo ra. Do đó, nếu RSI và MACD được lựa chọn thì cả 2 tín hiệu phải được Put, cho robot là một cách để thực hiện một cuộc giao dịch quyền chọn nhị phân Put. Theo cách tương tự, 2 tín hiệu phải là tín hiệu Call cho robot để thực hiện một cuộc giao dịch  Call. Nếu RSI cung cấp một tín hiệu Call cho robot và MACD cung cấp một tín hiệu Put cho robot thì sẽ không xảy ra bất kỳ một cuộc giao dich nào.
Các bước đơn giản với OptionRobot Quyền chọn nhị phân
Để những nhà đầu tư có thể bắt đầu sử dụng với OptionRobot trong đầu tư quyền chọn nhị phân thì chỉ cần thực hiện nhanh chóng thủ tục với 3 bức mà chỉ mất môt phút. Để mở một tài khoản, nhà đầu tư chỉ cần điền vào mẫu đơn trực tuyến tại website, chọn cho mình một tùy chọn môi giới quyền chọn nhị phân từ danh sách được đề nghị và gửi tiền. Sau đó thương nhân có thể bắt đầu sử dụng phần mềm một cách tiện lợi.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top