Bạn là những nhà đầu tư quyền chọn nhị phân chắc không thể mong muốn được sự thành công từ những lợi nhuận của những lần thực hiện giao dịch. Dù là đã có nghề trong lĩnh vực đầu tư này hay chỉ mới vào thì không thể bỏ qua công đoạn những chu kỳ theo mùa đầu tư quyền chọn nhị phân. Bạn đã biết về công đoạn này chưa? Nếu chưa thì chúng tôi có thể bạn biết một vài điều quan trọng của nó, những thứ bạn cần biết.

Chu kỳ theo mùa quyền chọn nhị phân là gì?
Mặc dù bạn có thể không có nhận thức được về nó, bạn đã biết được một số tác dụng lịch có trên thị trường đầu tư quyền chọn nhị phân: từ tháng mười một tới tháng ba, khi mùa đông giữa phía bắc bán cầu lạnh và phần lớn của tất cả mọi người trên hành tinh này, những gì sẽ xảy ra là giá sưởi dầu? Tất nhiên, nhu cầu sẽ tăng lên trong thời gian này, mà sẽ khiến giá tăng. Nhưng mỗi khi đến mùa hè thì nhu cầu sẽ giảm hẳn và giá sẽ giảm theo.
Tất nhiên, nhu cầu và cung cấp tạo ra thông qua thị trường tài chính sẽ làm méo mó các chu kỳ theo mùa đôi chút, nhưng tùng theo mùa mà bạn biết được hướng thị trường có nhiều khả năng để mất. Đây có thể là một thông tin rất có giá trị mà có thể giúp bạn tăng cao tỉ lệ chiến thắng trong đầu tư quyền chọn nhị phân đáng kể. Thật là điều thú vị, tài nguyên thiên nhiên không phải là tài sản duy nhất mà trải qua chu kỳ theo mùa. Cổ phiếu và tương lai đi qua cùng mộ loại chu kỳ.Trong khi các chu kỳ theo mùa. Cổ phiếu và tương lại đi qua cùng một loại chu kỳ. Trong khi các chu kỳ không rõ ràng như các chu kỳ trong dầu nóng, chúng đề lớn để mang lại lợi ích kinh doanh đầu tư quyền chọn nhị phân của bạn nếu bạn biết và hiểu về chúng theo sự biến động của thị trường thế giới mà bạn cập nhật mỗi ngày.

Để mở rộng một số chu kỳ theo mùa đã trở thành một sự đoán trước tự thực hiện. Vì có quá nhiều nhà đầu tư quyền chọn nhị phân là nhận thức được, họ bị ảnh hưởng rất nhiều từ những quyết định kinh doanh quyền chọn nhị phân và do đó chu kỳ củng cố đã tồn tại, mà làm cho họ chỉ quan trọng đối với kinh doanh của bạn. Một nhà đầu tư thậm chí làm cho  nó một quy tắc để chỉ buôn bán một tài sản theo hướng chu kỳ theo mùa của nó dự đoán. Họ cho rằng quy định này sẽ làm tăng tỉ lệ hướng chu kỳ mà nó dự đoán. Họ cho rằng  quy định này  sẽ làm tăng tỷ lệ phần trăm của các ngành nghề chiến thắng và do đó làm tăng lợi nhuận của họ, nếu bạn tìm thấy một quy luật mùa vụ cho mặt hàng mang bạn đang kinh doanh vào, bạn có thể áp dụng một số quy tắc, chiến thuật riêng của bạn thành công hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top