Chiến lược MACD là một trong các chỉ số yêu thích của nhiều nhà đầu tư kinh doanh quyền chọn nhị phân, được sử dụng trong nhiều cách khác nhau nhằm xác định  xu hướng, đảo ngược và tín hiệu giao dịch kích hoạt. Cũng có thể sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào ( 1p, 2p, 5p, 15p, …), làm cho nó một công cụ hữu ích cho việc kinh doanh quyền chọn nhị phân hàng tháng dài tất cả những con đường xuống của danh sách vừa hết hạn đến 60 giây.
Chiến lược MACD quyền chọn nhị phân
Chiến lược  này là một chiến lược đơn giản cho những nhà đầu tư ngắn hạn và sử dụng MACD trong một cách mà tôi hoàn toàn có thể chấp nhận. Trong một vài điểm tốt của chiến lược này là những xu hướng sử dụng nhiều hơn 1 chỉ số và  hữu ích hơn cho các quyền chọn nhị phân. Không chỉ thế , do chiến lược  MACD hoạt động và ứng  dụng nó với nhiều khung thời gian kỹ thuật , có thể sử dụng trong các khung thời gian dài hơn.
Gia nhập MACD quyền chọn nhị phân
Việc gia nhập này  có rất nhiều cách để gia nhập MACD quyền chọn nhị phân sử dụng tạo tín hiệu tốt, cũng không quá khó để có thể xác nhận số lượng gọn gàng chỉ là những tín hiệu nhập tốt nhất sử dụng 5 bảng xếp hạng chỉ số min, 2 đường trung bình và 2 đường của MACD. Đối với đường trung bình được quy định là 50bar đơn giản di chuyển trung bình di chuyển và 100 thanh đơn giản. cả 2 đường MACD đều đạt ở chuẩn 12/26/9 nhưng một là biểu đồ và khác là dao động theo phong cách. Các chỉ số này cùng tham gia để tạo ra tín hiệu với phong trào mà kéo dài từ 20 phút đến vài giờ.
Gia nhập MACD hoạt động như thế nào
Cũng khá đơn giản vì nó là trên các bảng xếp hạng 5 phút tín hiệu đến khá thường xuyên. Hai đường trung bình được sử dụng để xác định biến động xu hướng, kiểu thương mại và là một phần của tín hiệu. xu hướng này  được xác định bởi vị trí của 2 SMA. Khi ngắn hạn 50 bar SMA là xu hướng tăng đường trên dài hạn 100 bar SMA là xu hướng tăng. Khi ngắn hạn 50 bar SMA là đường dưới dài hạn là xu hướng giảm. Đầu tư quyền chọn nhị phân lệnh Call khi nó tăng và Put khi nó giảm. Một tín hiệu được  tạo ra khi MACD là vượt mua hoặc vượt bán và làm cho một chéo cùng 1 lúc mà giá cả đã bị rút về trước đó của SMA. Điều này có nghĩa là trong một xu hướng, bạn sẽ chờ đợi cho giá có thể biến động ở trên đường trung bình. Khi điều đó xảy ra một tín hiệu sẽ được tạo ra khi các dao động MACD  là ở phía bên mua quá nhiều và làm cho một xu  hướng giảm chéo. Việc này và tín hiệu có thể được dự đoán với các biểu đồ MACD.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top