Trong làm giàu, chúng ta không chỉ quan tâm đến những  lợi nhuận có thể đạt được trong quá trình đầu tư, những cuộc giao dịch thành công được thực hiện dựa trên những kiến thức, những kinh nghiệm hay những chiến thuật đầu tư tinh tế của những nhà đầu tư lành nghề. Hoặc đối với những nhà đầu tư quyền chọn nhị phân mới vào nghề cũng cần lưu ý ở những điểm dùng  bởi nó cũng là phần tác động tới cuộc giao dịch thành công hay thất bại của những mặt hàng mà bạn đang thực hiện giao dịch quyền chọn nhị phân đó.

Các loại điểm dừng quyền chọn nhị phân
Hầu hết các loại điểm dừng đều là biến. Điều này đồng nghĩa những nhà đầu tư quyền chọn nhị phân điều chỉ chúng  trong suốt thời gian thực hiện giao dịch để đảm bảo lượng lợi nhuận của chúng. 
Điểm dừng cơ bản quyền chọn nhị phân
Một số nhà đầu tư thường đặt điểm dừng của họ dựa trên những bài đọc của một chỉ số. Họ có thể sử dụng bất kỳ loại chỉ số nào, phổ biến nhất là nên hình thành, đường dây của một đường trung bình biến động hoặc là xu hướng; hoặc biến động chỉ số dựa trên ví dụ như chỉ số nhiều trung bình đúng hoặc Bollinger Bands. Là một lựa chọn nhà đầu tư quyền chọn nhị phân, do đó bạn nên mong đợi để xem một phong trào có ý nghĩa một khi phá vỡ thông qua thị trường bất kỳ của điểm dừng này.
Đường đi đuôi dừng quyền chọn nhị phân
Có hai loại đuôi dừng
1/ Tỷ lệ phần trăm điểm dừng
Một số nhà đầu tư điều chỉnh điểm dừng quyền chọn nhị phân của họ mỗi khi tài sản đã đạt mức cao trong thời gian dài mới hoặc một mức thấp mới đối với trong thời gian ngắn. Một nhà đầu tư sử dụng đuôi dừng làm phần trăm đã mua một tài sản cho $100. Ví dụ như sẽ đặt điểm dừng đầu tiên của mình tại $95. Ngay sau khi các tài sản bắt đầu tăng lên, nhà đầu tư quyền hconj nhị phân sẽ điều chỉnh điểm dừng của mình. Khi giá chạm %105, Stop sẽ được $99,75. Khi giá chạm mức $110, Stop sẽ được ở mức $104,5. Kiểu này đuôi dừng là khó dự đoán và do đó khó có thể sử dụng cho việc đầu tư tài chính quyền chọn nhị phân của bạn.
2/ Điểm dừng cao/thấp
Một số nhà đầu tư sử dụng điểm dừng cao/thấp của giai đoạn cuối cùng như một điểm dừng. Mỗi khi một trường đầu tư được tạo ra, chúng đều được điều chỉnh điểm dừng đến cao hoặc thấp. Là một nhà đầu tư quyền chọn nhị phân, do đó bạn nên mong đợi để xem một Breakout nhỏ hơn một khi thị trường vượt quá cao/thấp của thị trường ngày hôm trước.
Thời gian điểm dừng quyền chọn nhị phân
Nhiều nhà đầu tư được độc quyền đầu tư trong ngày, có nghĩa là họ sẽ thoát khỏi các vị trí mở nhận được một khi họ kết thúc giao dịch trong ngày này, chủ yếu là ngày trước khi tiếng chuông đóng cửa. Điều này có thể làm thay đổi , biến động thị trường, đó là lý do tại sao một số nhà đầu tư quyền chọn nhị phân  tránh 30 phút cuối cùng trước khi thị trường đầu tư đóng cửa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top