Khi thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế bắt buộc phải sử dụng những công cụ tài chính nhất định, những công cụ chứa đựng giá trị. Tất nhiên, những công cụ tài chính được sử dụng phải là công cụ được công nhận và phổ biến trên phạm vi toàn cầu.
Các công cụ tài chính tồn tại dưới các dạng như vàng, ngoại tệ, séc, hối phiếu, các giấy tờ có giá trị khác... Khi tiếp cận công cụ tài chính quốc tế, ta  nên phân biệt được khái niệm “ngoại tệ” và “ngoại hối”.

Thông tin ngoại tệ cần biết

Ngoại tệ (foreign currency) là đồng tiền của nước khác so trên lãnh thổ mà bạn đang sinh sống, nó có thể được chi trả trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua đồng tiền thứ ba trong thanh toán quốc tế.
Mỗi quốc gia sẽ có một đồng tiền riêng, do chính ngân hàng trung ương nước đó phát hành và lưu thông dựa trên cơ sở luật pháp của quốc gia đó, đồng tiền này được gọi là ngoại tệ.
Tuy nhiên, trong giao dịch ngoại hối, không phải đồng ngoại tệ nào cũng có thể dễ dàng đổi ra nội tệ. Do đó, trong kinh doanh và đầu tư, người ta sẽ ưu tiên những đồng ngoại tệ mạnh, thỏa mãn được các quy định giao dịch ngoại hối trên thế giới.
Một đồng tiền được xem là mạnh khi thỏa mãn các tiêu chuẩn sau :
1.      Khả năng chấp nhận của quốc tế đối với đồng tiền đó
2.      Nhu cầu thương mại của quốc gia phát hành ra đồng tiền đó
3.      Tiềm năng cung ứng hàng hoá trên thị trường thế giới của quốc gia đó.
Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thì đồng đôla Mỹ (USD) và đồng tiền của nước công nghiệp phát triển (OECD) là những đồng tiền mạnh.

Thông tin ngoại hối cần biết:

Ngoại hối (foreign exchange) là ngoại tệ và các phương tiện có giá trị dùng chi trả trong thanh toán quốc tế. Tùy theo tập quán kinh doanh của mỗi nước, phạm vi các phương tiện giao dịch ngoại hối có thể không giống nhau, nhưng nhìn chung ngoại hối có các loại sau:
-         Ngoại tệ (gồm tiền giấy, tiền kim loại, tiền tín dụng).
-         Các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ gồm trái phiếu quốc gia (government loan), trái phiếu kho bạc (treasury bill), cổ phiếu (stock), Vàng tiêu chuẩn quốc tế, Các đồng tiền tập thể như đồng SDR (special draw right- quyền rút vốn đặc biệt) của IMF hay đồng euro (EUR) của Liên minh tiền tệ châu Âu.
-         Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ như hối phiếu (bill of exchange), séc (cheque), kỳ phiếu (promissory note), thư chuyển tiền (mail transfer), điện chuyển tiền (telegraphic transfer)...,

Ngoại tệ chỉ là một loại của ngoại hối.


Ngoại tệ là một loại ngoại hối nhưng thông thường nó chiếm tỷ trọng lớn, nên hiện nay ở nước ta một số người đồng nhất giữa khái niệm ngoại hối và ngoại tệ; điều này về bản chất không có gì sai nhưng đó là cách hiểu chưa đầy đủ.

1 nhận xét:

 1. Hello!

  My name is Andrea, an affiliate program manager for InstaForex Group.
  We would like to offer you the affiliate program cooperation that allows you getting $15-53 from every standard market lot of your customer. If you are interested, please contact me and I will provide the details.

  InstaForex provides all the partners with the following opportunities:

  SUB-IB Program - attract the partners and get the commissions from attracted by them clients;
  the widest range of promotional materials;
  free content for your web-site;
  advanced referral link statistics in your Partner Cabinet;
  free ready-made website for your convenience;
  coupon bonuses to encourage traders;
  the campaign - "$500 Affiliate Reward!";
  the gifts to partners: raffle of the mobile gadgets (iPad, iPhone, Blackberry, or Samsung Galaxy Tab);
  wide choice of payment systems for account replenishment and funds withdrawal;
  the support and the individual approach to every partner.


  Become an affiliate right now and get the informational materials for your web-site with the integrated affiliate link!

  Looking forward to hear you soon. Please reach me through skype id andrea.partners.ifx or email partners@mail4.instaforex.com. We will be glad to establish mutually advantageous cooperation with you.Thank you.  Sincerely yours,
  Andrea

  Partner Relations Department
  InstaForex Group
  Skype ID : andrea.partners.ifx
  https://www.instaforex.com
  InstaForex Partners Facebook Page
  InstaForex Partners Twitter

  Trả lờiXóa

 
Top